Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRONIKA M. ŁODZI
Liczba odnalezionych rekordów: 251

1/251


Nr rekordu: 71360
Autor: Świętosławska Iwona
Tytuł: "Znad Niemna, Prypeci i Dniestru" - wystawa czasowa w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 1]: 1991 [druk.:] 1992 s. 59-62.
Adnotacja: Otwarta 16 XI 1990; Kultura polska na Kresach

2/251


Nr rekordu: 73275
Autor: Piniński Jerzy
Tytuł: Andrzej Mikołajczyk (1948-1991)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 1]: 1991 [druk.:] 1992 s. 85-88.

3/251


Nr rekordu: 73555
Autor: Badziak Kazimierz
Tytuł: Uwagi do dziejów dawnej Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 1]: 1991 [druk.: 1992] s. 33-41.

4/251


Nr rekordu: 73556
Autor: Badziak Kazimierz
Tytuł: Z przeszłości dawnej Łodzi. Radogoszcz i wieś Łódź
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 2]: 1992 z. 1 s. 111-118.

5/251


Nr rekordu: 73559
Autor: Kulesza Mariusz
Tytuł: Z dziejów Widzewa (do początków XX w.)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 2]: 1992 z. 1 s. 119-129.
Adnotacja: Od końca XIV w

6/251


Nr rekordu: 74414
Autor: Jaskulski Mirosław
Tytuł: Z dziejów policji łódzkiej
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 1]: 1991 [druk.:] 1992 s. 55-58.
Adnotacja: Lata 1815-1851

7/251


Nr rekordu: 75011
Autor: Kamiński Krzysztof
Tytuł: Wybory do Rady Miejskiej w Łodzi w 1938 r
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 1]: 1991 [druk.:] 1992 s. 43-54.

8/251


Nr rekordu: 76292
Autor: Marczyńska-Witczak Ewa
Tytuł: Restrukturyzacja gałęziowo-branżowa przemysłu w miastach Łódzkiego Okręgu Przemysłowego w latach powojennych
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 1]: 1991 [druk.:] 1992 s. 63-73.

9/251


Nr rekordu: 80498
Autor: Jaskulski Mirosław
Tytuł: Nazewnictwo ulic Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 3]: 1993 z. 2 s. 17-31.
Adnotacja: Zmiany nazw pod wpływem zmian historycznych 1820-1956

10/251


Nr rekordu: 80778
Autor: Nowak Tadeusz
Tytuł: Daty pierwszych zapisów średniowiecznych osad w okolicach Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 3]: 1993 z. 2 s. 91-98.
Adnotacja: XIV-XV w

11/251


Nr rekordu: 82413
Autor: Nartonowicz-Kot Maria
Tytuł: Samorząd Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 3]: 1993 z. 2 s. 119-133.

12/251


Nr rekordu: 82458
Autor: Puś Wiesław
Tytuł: Przemysł łódzki w latach 1918-1939
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 3]: 1993 z. 2 s. 99-106.

13/251


Nr rekordu: 99276
Autor: Gawroński Andrzej
Tytuł: Wydawnictwa informacyjne o Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 5]: 1995 z. 1 s. 79-88.
Adnotacja: Głównie omówienie bibliografii

14/251


Nr rekordu: 99579
Autor: Liszewski Stanisław
Tytuł: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 4]: 1994 z. 1 s. 149-160.
Adnotacja: Lata 1936-1994

15/251


Nr rekordu: 101374
Autor: Szkup Roman
Tytuł: Śladami gminy żydowskiej w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 4]: 1994 z. 1 s. 81-90.
Adnotacja: Historia gminy i pamiątki żydowskie

16/251


Nr rekordu: 101495
Autor: Kleszcz Ryszard
Tytuł: Życie filozoficzne Łodzi międzywojennej
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 5]: 1995 z. 2 s. 59-64.
Adnotacja: Tenże: Życie filozoficzne w Łodzi powojennej (1945-1956) (dokończenie). Tamże. [R. 6]: 1996 z. 1 s. 27-39

17/251


Nr rekordu: 101556
Autor: Dunin Janusz
Tytuł: Łódzkie bibliotekoznawstwo
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 6]: 1996 z. 2 s. 98-104.

18/251


Nr rekordu: 101578
Autor: Gumola Mieczysław
Tytuł: Gimnazjum
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 6]: 1996 z. 2 s. 46-53.
Adnotacja: Dzieje Łódzkiego Gimnazjum Niemieckiego 1906-1939

19/251


Nr rekordu: 102685
Autor: Budziarek Marek
Tytuł: Łódzki fragment historii Kościoła
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 6]: 1996 z. 1 s. 8-23.

20/251


Nr rekordu: 102686
Autor: Budziarek Marek
Tytuł: Łódź wielowyznaniowa
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 6]: 1996 z. 2 s. 24-36.

21/251


Nr rekordu: 102800
Autor: Wojciechowski Andrzej
Tytuł: Ewangelicy w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 6]: 1996 z. 2 s. 37-45.
Adnotacja: XIX-XX w

22/251


Nr rekordu: 102845
Autor: [Mostowicz Arnold]
Tytuł: Przywróćmy pamięć o zamordowanym narodzie żydowskim. Rozmowa z ..
Red./oprac.: Rozmawiał Wojciech Górecki
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 5]: 1995 z. 2 s. 38-50.
Adnotacja: Głównie o kulturze żydowskiej w przedwojennej Łodzi i jej dziedzictwie

23/251


Nr rekordu: 103143
Autor: Słodkowski Wojciech
Tytuł: Dłuż [Jerzy Dłużniewski 1945-1995]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 5]: 1995 z. 1 s. 153-157.

24/251


Nr rekordu: 103183
Autor: Andrzejewski Jerzy
Tytuł: Henryk Grohman [1862-1939] - kolekcjoner i mecenas sztuki
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 5]: 1995 z. 1 s. 105-107.

25/251


Nr rekordu: 103390
Autor: Głosek Marian
Tytuł: Andrzej Nadolski (1921-1993)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 4]: 1994 z. 1 s. 197-199.

26/251


Nr rekordu: 103412
Autor: Kropiwnicki Jerzy
Tytuł: Jaką miarą... [Grzegorz Palka 1950-1996]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 6]: 1996 z. 2 s. 4-12.

27/251


Nr rekordu: 104382
Autor: Kulesza Mariusz
Tytuł: Z zagadnień pierwotnego rozplanowania miast obecnego województwa łódzkiego w okresie przedrozbiorowym
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 4]: 1994 z. 1 s. 97-106.

28/251


Nr rekordu: 104704
Autor: Badziak Kazimierz
Tytuł: Herman Konstadt i jego fundacje. Przyczynek do dziejów filantropii w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 4]: 1994 z. 1 s. 127-144.

29/251


Nr rekordu: 104889
Autor: Konieczna Jadwiga
Tytuł: Świat książki Łodzi przemysłowej (1820-1918)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 6]: 1996 z. 1 s. 114-134.

30/251


Nr rekordu: 105084
Autor: Skąpski Jan
Tytuł: Teatr do wzięcia
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 6]: 1996 z. 2 s. 115-125.
Adnotacja: Dzieje teatrów łódzkich w l. 1888-1906

31/251


Nr rekordu: 105103
Autor: Stefański Krzysztof
Tytuł: O autorze projektu łódzkiego ratusza
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 4]: 1994 z. 1 s. 145-148.
Adnotacja: Bonifacy Witkowski, 1825 r

32/251


Nr rekordu: 105758
Autor: Wilmański Maciej
Tytuł: Łódzki koncern prasowy "Republika" - 1923-1939
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 4]: 1994 z. 1 s. 121-126.

33/251


Nr rekordu: 106782
Autor: Górecki Wojciech
Tytuł: Strajki robotnicze w Łodzi w latach 1945-47
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 5]: 1995 z. 2 s. 143-152.
Adnotacja: Tenże: Toż (dokończenie). Tamże. [R. 6]: 1996 z. 1 s. 74-87; Tenże: Strajki robotnicze w Łodzi w roku 1948. Tamże z. 2 s. 68-83

34/251


Nr rekordu: 107115
Autor: Wilmański Maciej
Tytuł: Muzeum wraca do życia... (1945-1948)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 6]: 1996 z. 2 s. 126-132.
Adnotacja: Miejskie Muzeum Historii i Sztuki im. Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów w Łodzi

35/251


Nr rekordu: 108555
Autor: Konicki Zdzisław
Tytuł: Sezam historii i kultury
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 7]: 1997 z. 1/2 s. 149-154.
Adnotacja: Archiwum Państw. w Łodzi

36/251


Nr rekordu: 108814
Autor: Budziarek Marek
Tytuł: Fotografie z dzielnicy śmierci
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 7]: 1997 z. 1/2 s. 118-125.
Adnotacja: Fotografie Waltera Geneweina z getta łódzkiego na wystawie w Muzeum Historii Miasta Łodzi

37/251


Nr rekordu: 112440
Autor: Szubert Henryk
Tytuł: 15 maja i 29 lipca
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 7]: 1997 z. 1/2 s. 155-159.
Adnotacja: Przywileje z 1414 i 1423 nadające Łodzi prawa miejskie

38/251


Nr rekordu: 113477
Autor: Skąpski Jan
Tytuł: Teatr do wzięcia. Cz. 2
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 7]: 1997 z. 1/2 s. 80-100.
Adnotacja: Teatr w Łodzi w l. 1905-1913

39/251


Nr rekordu: 115134
Autor: Górecki Wojciech
Tytuł: Strajki robotnicze w Łodzi w roku 1949
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 7]: 1997 z. 1/2 s. 160-175.

40/251


Nr rekordu: 115173
Autor: Kamiński Łukasz
Tytuł: Łódzkie protesty młodzieży 1945-1946
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 7]: 1997 z. 1/2 s. 176-185.

41/251


Nr rekordu: 117691
Autor: Łukowska Maria Antonina
Tytuł: Folklor w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 8]: 1998 z. 1 s. 194-207.
Adnotacja: Do II wojny światowej

42/251


Nr rekordu: 120102
Autor: Budziarek Marek
Tytuł: Na miarę wielkości
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 8]: 1998 z. 1 s. 171-177.
Adnotacja: Maria Eugenia Jasińska 1906-1943

43/251


Nr rekordu: 120716
Autor: Szubert Henryk
Tytuł: 600 lat Retkini
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 8]: 1998 z. 1 s. 242-245.
Adnotacja: Łódź-Retkinia

44/251


Nr rekordu: 122281
Autor: Samuś Paweł
Tytuł: Józefa Piłsudskiego łódzkie przypadki
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 8]: 1998 z. 1 s. 155-170.
Adnotacja: Październik 1899 - luty 1900

45/251


Nr rekordu: 122979
Autor: Skąpski Jan
Tytuł: Teatr do wzięcia. Cz. 3
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 8]: 1998 z. 1 s. 63-76.
Adnotacja: Teatr łódzki w l. 1918-1923

46/251


Nr rekordu: 123848
Autor: Sztaudynger-Kaliszewicz Anna
Tytuł: Honoratka
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 8]: 1998 z. 1 s. 115-129.
Adnotacja: Wspomnienia o łódzkiej kawiarni, odwiedzanej przez elitę artystyczno-intelektualną w l. 1945-1974

47/251


Nr rekordu: 123980
Autor: Górecki Wojciech
Tytuł: Strajki robotnicze w Łodzi w roku 1950
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 8]: 1998 z. 1 s. 184-193.

48/251


Nr rekordu: 124083
Autor: Łarionow Dominika
Tytuł: Festiwal i jego epoka
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 8]: 1998 z. 1 s. 77-97.
Adnotacja: Łódzkie Spotkania Teatralne w l. 1964-1979

49/251


Nr rekordu: 125637
Autor: Karolczak Andrzej
Tytuł: Muzeum w Białej Fabryce
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 135-139.
Adnotacja: Muzeum Historii Włókiennictwa utworzone w 1960 r

50/251


Nr rekordu: 126021
Autor: Bulkiewicz Stanisław
Tytuł: Znaki pieniężne getta łódzkiego
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 169-180.

51/251


Nr rekordu: 126582
Autor: Nosko Jan
Tytuł: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 107-123.

W l. 1952-199952/251


Nr rekordu: 126976
Autor: Ochocki Adam
Tytuł: Najpiękniejsza pamiątka
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 211-217.

Dzieje łódzkiej prasy w XX w53/251


Nr rekordu: 126987
Autor: Szuster Edward
Tytuł: Za czterdzieści parę lat, jak dobrze pójdzie..
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 29-36.

Dzieje TV Łódź od 1956 r54/251


Nr rekordu: 126990
Autor: Włodkowski Lucjusz
Tytuł: Dzieje łódzkich mediów
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 15-28.

Od poł. XIX w55/251


Nr rekordu: 128098
Autor: Wilmański Jerzy
Tytuł: Sto lat humoru i satyry w Łodzi (zarys dziejów)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 39-54.
Adnotacja: Prasa satyryczna i kabaret

56/251


Nr rekordu: 128527
Autor: Dunin Janusz
Tytuł: Roman Kaczmarek - dyrektor, poseł i bibliofil (1912-1985)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 77-86.

57/251


Nr rekordu: 130712
Autor: Bogalecki Tadeusz
Tytuł: Rozbrajanie Niemców w Łodzi w listopadzie 1918 roku
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 153-167.

58/251


Nr rekordu: 130732
Autor: Cyperling Juliusz
Tytuł: W życiu jak w teatrze
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 87-91.
Adnotacja: Teatr Miejski w Łodzi w l. 1927-1930 pod kierownictem Bolesława Gorczyńskiego i Karola Adwentowicza

59/251


Nr rekordu: 130857
Autor: Kempa Andrzej
Tytuł: Łódzkie inicjatywy kulturalne Przecława Smolika
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 67-76.
Adnotacja: W l. 1928-1933 przewodniczył Wydziałowi Oświaty i Kultury Rady Miejskiej

60/251


Nr rekordu: 131642
Autor: Jędrzejewski Jerzy
Tytuł: Gen. bryg. Leopold Okulicki w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 181-192.
Adnotacja: W 1940 r. komendant Okręgu ZWZ w Łodzi

61/251


Nr rekordu: 132323
Autor: Machejko Wiesław
Tytuł: Kartki z historii STS "Pstrąg". (Cz. 1)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 55-66.
Adnotacja: Studencki Teatr Satyryków przy Uniw. Łódzkim w l. 1954-1958

62/251


Nr rekordu: 132376
Autor: Olejnik Leszek
Tytuł: Mniejszości narodowe w Łodzi w latach 1945-1950
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok, tom, strony: [R. 9]: 1999 z. 1/2 s. 193-203.

63/251


Nr rekordu: 158040
Autor: Domagalska Małgorzata
Tytuł: Prawda, odpowiedzialność i piętno zaniedbania. Pamięć Shoah
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1
Szczegóły: s.95-99

Łódź, 12-14 V 2003 r64/251


Nr rekordu: 160202
Autor: Czechowski Marek
Tytuł: Rozwój czytelnictwa w Łodzi. Pierwsze biblioteki
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1
Szczegóły: s.84-94

Koniec XIX w. - 1939 r65/251


Nr rekordu: 160243
Autor: Pawlak Wacław
Tytuł: "Zeitungi", "Kuriery", "Expresy". 140 lat prasy codziennej w Łodzi. Cz. 1
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.96-104

66/251


Nr rekordu: 160372
Autor: Chmielak Anna
Tytuł: Ekonomia, funkcjonalizm, modernizm. Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1
Szczegóły: s.119-130

W Łodzi, XX w67/251


Nr rekordu: 160565
Autor: Kędzierski Darek
Tytuł: Najwybitniejsze filmy faktu powstały w Łodzi. Wytwórnia Filmów Oświatowych
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.68-75

Od 1949 r68/251


Nr rekordu: 160566
Autor: Kompel Grażyna
Tytuł: Od Gozziego do Moliera. Jacek Woszczerowicz na łódzkich scenach
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.59-67

W l. 1928-195569/251


Nr rekordu: 160611
Autor: Lewicka Krystyna, Skoczylas Teresa
Tytuł: Nie przeminie z tańcem, nie wróci piosenką. Zespół Pieśni i Tańca Łódzkiego Domu Kultury
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1
Szczegóły: s.58-64

Od 1948 r70/251


Nr rekordu: 160879
Autor: Wiśniewski Józef Henryk
Tytuł: Z dziejów łódzkiego przemysłu. Niciarka
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1
Szczegóły: s.79-83

Łódzka Fabryka Nici powstała w 1893 r71/251


Nr rekordu: 161402
Autor: Lewicka Krystyna
Tytuł: Dyskretny urok iluzji. 25-lecie Krajowego Klubu Iluzjonistów [w Łodzi]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.92-95

72/251


Nr rekordu: 161537
Autor: Kopczyńska-Jaworska Bronisława]
Tytuł: Czesko-niemiecka rodzina polska. Kopczyńscy
Red./oprac.: [Oprac.] Małgorzata Golicka-Jabłońska
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.179-186

Od poł. XIX w73/251


Nr rekordu: 161723
Autor: Romanowski Gustaw
Tytuł: Entuzjastka. Bożena Banasik
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.123-124

74/251


Nr rekordu: 161724
Autor: Baranowski Janusz
Tytuł: Historyk i archiwista. Mieczysław Bandurka (1927-2003)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1
Szczegóły: s.113-116

75/251


Nr rekordu: 161728
Autor: Toborek Tomasz
Tytuł: Szlachcic z miasta kominów. Zygmunt Bartkiewicz [1867-1944]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1
Szczegóły: s.107-109

76/251


Nr rekordu: 161744
Autor: Sondej Maria
Tytuł: W 60. rocznicę łagrowej śmierci. Eugeniusz Bodo [1899-1943], zapomniany łodzianin
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.125-130

77/251


Nr rekordu: 161876
Autor: Dziordzińska Maria
Tytuł: Legionista, żołnierz, bohater. Stanisław Granosik [1895-1919]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1
Szczegóły: s.110-112

78/251


Nr rekordu: 162005
Autor: Niewiadomski Michał
Tytuł: Badacz kultury kaszubskiej. Jadwiga Kucharska [1922-1995]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.137-141

79/251


Nr rekordu: 162060
Autor: Gumola Mieczysław
Tytuł: Przewodnik. Stanisław Łukawski [1912-2003]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.142-144

80/251


Nr rekordu: 163801
Autor: Skrzypek Agata
Tytuł: Rio-de-la-plajta "Ziemi Obiecanej". Początki życia teatralnego w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.54-58

Od 1888 r. do pocz. XX w81/251


Nr rekordu: 164237
Autor: Olejniczak Elżbieta
Tytuł: "Radio to dla nas wyprowadzenie z ciemności". Łódzka Rozgłośnia Radiowa w latach 1930-1939
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1
Szczegóły: s.71-78

82/251


Nr rekordu: 165357
Autor: Lesiakowski Krzysztof
Tytuł: Jak SB czuwała nad "prawidłowym" obrazem interwencji w Czechosłowacji
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.106-115

83/251


Nr rekordu: 165502
Autor: Romanowski Gustaw
Tytuł: Jak ideologia rozgromiła rachunek ekonomiczny. Likwidacja Cygańskiej Spółdzielni Pracy "Novo Drom". ([Cz.] 1-2)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 1-2
Szczegóły: s.100-104; 116-120

1972 r84/251


Nr rekordu: 165627
Autor: Wiśniewski Józef H[enryk]
Tytuł: Stłumienie tramwajarskiej rewolty w 1957 roku. Zapomniany strajk [w Łodzi]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 2
Szczegóły: s.87-91

85/251


Nr rekordu: 166932
Autor: Galęba Jerzy
Tytuł: Pod egidą Juliana Tuwima. Najstarsza biblioteka w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.120-126

Łódzka Wypożyczalnia Książek Janiny Kaplińskiej i Klaudyny Szopskiej, powstała w XIX w86/251


Nr rekordu: 167046
Autor: Cybulska Kamila
Tytuł: Sieć życia. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.55-60

87/251


Nr rekordu: 167272
Autor: Gumola Mieczysław
Tytuł: Od pomysłu do odsłonięcia. Pomnik Armii "Łódź"
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.31-36

Odsłonięty 10 XI 2003 r88/251


Nr rekordu: 167553
Autor: Królikowska Elżbieta
Tytuł: Od chłopskiej sukmany do miejskiej apaszki, czyli kilka słów o ubiorze robotniczym w dawnej Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.117-119

Od 2. poł. XIX w. do II wojny światowej89/251


Nr rekordu: 167964
Autor: Głuszkowska Jolanta, Pychowska Grażyna
Tytuł: 45 lat tradycji. Szkoła Podstawowa nr 153
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.126-130

Od 1958 r90/251


Nr rekordu: 168001
Autor: Kupisz Włodzimierz
Tytuł: Kuźnia młodych talentów. Pół wieku Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.85-88

91/251


Nr rekordu: 168297
Autor: Pawlak Wacław
Tytuł: "Zeitungi", "Kuriery", "Expresy". 140 lat prasy codziennej w Łodzi. Cz. 2
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.108-116

Toż. Cz. 3. Tamże. 2004 nr 1 s. 127-137
Cz. 1. Tamże. 2003 z. 292/251


Nr rekordu: 168628
Autor: Kędzierski Darek
Tytuł: Wielkie studio małych form. Semafor
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.78-83

Oficjalnie powstało w 1961 r93/251


Nr rekordu: 168644
Autor: Skrzypek Agata
Tytuł: Historia kultury i tolerancji. Teatr żydowski w Łodzi. (Cz. 1)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.73-77

Toż. Cz. 2. Tamże. 2004 nr 1 s. 70-76
Od XIX w94/251


Nr rekordu: 168866
Autor: Kędzierski Darek
Tytuł: Sztuka na metry. Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.77-80

Powstały w 1951 r95/251


Nr rekordu: 169338
Autor: Rylska Maria
Tytuł: Prekursorzy religijnej tolerancji. Kościół Chrześcijan Baptystów
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.163-168

W Łodzi od 1868 r., oficjalny początek zboru w 1878 r96/251


Nr rekordu: 169442
Autor: Piluk Piotr
Tytuł: Odnaleziony wizerunek. Ślady żydowskie w pejzażu miejskim Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-21

97/251


Nr rekordu: 169450
Autor: Sondej Maria
Tytuł: Animatorzy kultury. Jubileusz ŁDK
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.89-94

50-lecie Łódzkiego Domu Kultury powstałego w 1953 r98/251


Nr rekordu: 169632
Autor: Skoczylas Włodzimierz]
Tytuł: Trudna droga do Łodzi. Skoczylasowie
Red./oprac.: Do dr. oprac. Małgorzata Golicka-Jabłońska
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.199-210

Historia rodziny z l. 1858-193999/251


Nr rekordu: 169696
Autor: Zakrzewska-Skoczylas Teresa]
Tytuł: Szlachecka progenitura. Zakrzewscy
Red./oprac.: Do dr. oprac. Małgorzata Golicka-Jabłońska
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.179-187

Historia rodziny do 1939 r100/251


Nr rekordu: 169770
Autor: Rylska Magdalena
Tytuł: Andrzej Borucki [1931-2003]. Socjolog z pasją
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.156-157

101/251


Nr rekordu: 170239
Autor: Gumola Mieczysław
Tytuł: Nauczycielka z Hamburga. Pamięć zapisana w skale
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.22-25

Elsa Rauch (1888 - ok. 1942)102/251


Nr rekordu: 170332
Autor: Krygierowa Krystyna
Tytuł: Córka swoich rodziców. Nika Strzemińska (1936-2001)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.163-165

103/251


Nr rekordu: 171506
Autor: Michałkiewicz Antoni
Tytuł: Bohater wydarzeń sprzed stu lat
Red./oprac.: Wyd. M. Magdalena Starzycka
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.26-44

Zapiski działacza Narodowego Związku Robotniczego z l. 1908-1911104/251


Nr rekordu: 171603
Autor: Budziarek Marek
Tytuł: Duch porusza materię. 140 rocznica Insurekcji Styczniowej w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.104-107

Udział Łodzian w manifestacjach patriotycznych poprzedzających powstanie (od 1861 r.)105/251


Nr rekordu: 171742
Autor: Kempa Andrzej
Tytuł: Oni budowali inteligencką Łódź. Łódzkie kariery wychowanków warszawskiej Szkoły Głównej (1862-1869)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.112-119

106/251


Nr rekordu: 171913
Autor: Podolska Joanna
Tytuł: Stary cmentarz przy Wesołej
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.97-99

Losy nieistniejącego Starego Cmentarza Żydowskiego w Łodzi czynnego w l. 1811-1893107/251


Nr rekordu: 171984
Autor: Stefański Krzysztof
Tytuł: Łódź, Stuttgart i Juliusz Jung. Ulica Moniuszki w duchu Goethestrasse
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.171-176

Dawny Pasaż Ludwika Meyera (1841-1911), przedsiębiorcy i inicjatora prac budowlanych w l. 1884-1885 wg projektów prawdopodobnie Junga, dotychczas przypisywanych mylnie Hilaremu Majewskiemu108/251


Nr rekordu: 171985
Autor: Stefański Krzysztof
Tytuł: Znad Adriatyku na Piotrkowską. Wiedeński architekt projektował pałace Kindermannów
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.185-190

Karl Seidl - projektant domów Juliusza Roberta i Gustawa Adolfa Kindermannów w Łodzi109/251


Nr rekordu: 172105
Autor: Żuchowska Ewa
Tytuł: "Warikoff i Kwaśniewski". Pierwsza w Polsce lecznica dla zwierząt
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.131-132

Otwarta w Łodzi w 1891 r. przez lekarzy weterynarii Hugo Warikoffa i Alfreda Kwaśniewskiego110/251


Nr rekordu: 172229
Autor: Urbankiewicz Jerzy
Tytuł: Takiej szkoły się nie zapomina. Gimnazjum Aleksego Zimowskiego
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.120-125

Wspomnienia nestora łódzkich dziennikarzy z lat szkolnych111/251


Nr rekordu: 172957
Autor: Baranowski Julian
Tytuł: Żydzi z Zachodniej Europy w gettcie łódzkim (1941-1944)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.91-96

112/251


Nr rekordu: 173054
Autor: Gumola Mieczysław
Tytuł: Porzucili fabrykę i dom. Ucieczka z Litzmannstadt
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.100-103

4 I 1945 r., w świetle raportu ostatniego nadburmistrza Łodzi dr. Hansa Trautweina z 13 III 1945 r113/251


Nr rekordu: 173405
Tytuł: Dokumenty - Informacja nr 6/82
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.148-150

Dalekopis autorstwa Marii Czerskiej z Wydziału Polityczno-Organizacyjnego Komitetu Łódzkiego PZPR do Wydziału Informacji Partyjnej KC PZPR, zawierający znalezioną w budynku Elektrociepłowni 2 instrukcję podziemnych struktur "Solidarności" nt. prowadzenia walki przeciw władzom państwa114/251


Nr rekordu: 173430
Autor: Gruszczyńska Danuta
Tytuł: Największy zakręt historii. Refleksje o osobistym doświadczeniu tragedii
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.138-142

Lata 1978-1984115/251


Nr rekordu: 173446
Autor: Jasiński Jan]
Tytuł: Dokumenty bezprawia: SB. Inwigilacja Kościoła i działaczy demokratycznych
Red./oprac.: Do dr. wybrał i oprac. Leszek Próchniak
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.151-160

Sprawozdanie zastępcy komendanta miejskiego MO w Łodzi ze stycznia 1977 r116/251


Nr rekordu: 173694
Autor: Golicka-Jabłońska Małgorzata
Tytuł: Leokadia Jurdzińska i "jej" Teatr Ziemi Łódzkiej. Czar trwa..
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.153-155

W oparciu o broszurę Anny Wojciekian poświęconą ciotce - aktorce L. Jurdzińskiej (zm. 1973)117/251


Nr rekordu: 173800
Autor: Krygier Krystyna
Tytuł: Indywidualność artystyczna - siła autentyzmu. Wpływ osobowości i systemu pedagogicznego prof. Władysława Strzemińskiego na postawy twórcze jego uczniów
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.43-52

Praca profesora w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w l. 1945-1949 i losy jego uczniów118/251


Nr rekordu: 173883
Autor: Niesiołowski Stefan
Tytuł: Historia komunistycznej hańby. Tadeusz Łabędzki (1917-1946)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.166-172

119/251


Nr rekordu: 173975
Autor: Romanowski Gustaw
Tytuł: Marzec 1968. Czystki antysemickie w łódzkiej prasie
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.144-150

120/251


Nr rekordu: 173976
Autor: Romanowski Gustaw
Tytuł: Między oportunizmem a przyzwoitością. Weryfikacja polityczna członków KŁ PZPR w stanie wojennym
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.134-140

121/251


Nr rekordu: 174075
Autor: Toborek Tomasz
Tytuł: Niechciany bohater. W 1947 r. zgładzono kpt. Stanisława Sojczyńskiego
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.97-111

Żołnierz AK, zgładzony 19 II wraz z pięcioma podkomendnymi122/251


Nr rekordu: 174114
Autor: Wróbel Janusz
Tytuł: Zniszczenie socrealistycznej maszkary. Wybuch w Pasażu ZMP
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2003
Numer: z. 3/4
Szczegóły: s.141-147

Zniszczenie pomnika "Robotnik i robotnica" 27 X 1952 r. przez grupę Stanisława Siergieja, śledztwo i sąd oraz wyrok 26 X 1953 r123/251


Nr rekordu: 192195
Autor: Cybulska Kamila
Tytuł: Miejsce w szeregu pamięci. Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.62-66

Powstało 22 I 1972 r124/251


Nr rekordu: 192196
Autor: Kieruzel Marcin
Tytuł: Ważny element tożsamości miasta. Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.49-54

Powstało w 1983 r125/251


Nr rekordu: 192197
Autor: Kupisz Włodzimierz
Tytuł: Strażnik przeszłości w sutannie. Muzeum Archidiecezjalne
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.59-62

Powstało 21 XII 1937 r126/251


Nr rekordu: 192198
Autor: Wysocka Małgorzata
Tytuł: Skały, kryształy, minerały. Muzeum Geologiczne UŁ [Uniwersytetu Łódzkiego]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.55-61

Powstało 1 III 2000 r127/251


Nr rekordu: 192470
Autor: Kempa Andrzej, Zawadzka Marta
Tytuł: Na początku jest słowo. Tablice pamięci. (Cz. 1)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.165-191

Toż. Cz. 2. Tamże nr 3 s. 93-127128/251


Nr rekordu: 193608
Autor: Mikosz Joanna
Tytuł: Wokół "Kuriera" i "Rozwoju". (Dodatki kulturalne łódzkich gazet. Cz. 2)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2006
Numer: [nr] 4
Szczegóły: s.145-147
Recenzje: Polem.: Źródlak Wojciech - Spór wokół "Łodzi w ilustracji". Jeszcze o.., Tamże. : 2007 [dr.:] [nr] 1 s. 273-276; Repl.: Mikosz J. - Dalsza część sporu wokół "Łodzi w ilustracji", Tamże : [nr] 2 s. 195-196

129/251


Nr rekordu: 193641
Autor: Jordan Wisława
Tytuł: W kręgu łódzkiej secesji
Miejsce wydania: Łódź
Wydawca: Literatura
Rok: 2006
Szczegóły: ss.430, nlb. 1, il
Recenzje: Rec.: Romanowski Gustaw - Dzieje pięknego stylu. W kręgu.., Kronika M. Łodzi [R. 17]: 2007 [dr.:] [nr] 2 s. 165-167

130/251


Nr rekordu: 193666
Autor: Nowakowska Bogna
Tytuł: Piękno krat. Zabytki łódzkiej metaloplastyki
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.109-117

131/251


Nr rekordu: 193764
Autor: Kędzierski Dariusz
Tytuł: Długa historia długiej ulicy. Gdańska
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.175-186, tabl. 8

W Łodzi


Recenzje: Uzup.: Klugman Aleksander - Tuwim zniekształcony, Gdańska niepełna, Tamże : [dr.:] [nr] 3 s. 199-201

132/251


Nr rekordu: 193765
Autor: Kędzierski Dariusz
Tytuł: Najbardziej "łódzka" ulica
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 4
Szczegóły: s.239-256, tabl. 8

Widzewska-Kilińskiego133/251


Nr rekordu: 193766
Autor: Kędzierski Dariusz
Tytuł: Spacerowa. Centralna ulica miasta
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.171-186

134/251


Nr rekordu: 193767
Autor: Kędzierski Dariusz
Tytuł: Ulica fabryk i pałaców. Wólczańska
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.259-270, tabl. 8

135/251


Nr rekordu: 193830
Autor: Stefański Krzysztof
Tytuł: Kaplica grobowa Karola Scheiblera Łodzi. Perła architektury neogotyckiej
Red./oprac.: Przekł. Alina Mikielewicz, Jacek Wesołowski; fot. Tymoteusz Lekler, K. Stefański
Miejsce wydania: Łódź
Wydawca: Wydaw. WING
Rok: 2006
Szczegóły: ss.112, il., sum., Zsfg
Recenzje: Rec.: Nowakowska Monika - Perła w potrzebie. Kaplica.., Kronika M. Łodzi [R. 17]: 2007 [dr.:] [nr] 2 s. 169-171

136/251


Nr rekordu: 193886
Tytuł: Łódź teatralna
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.5-116, 213-233, tabl. 8

Treść: Pierwsze kolumny: Kompel Grażyna : W orbicie Kazimierza Dejmka. Teatr Nowy s. 7-17; Wiktor Mariola : Scena najstarszej tradycji. Teatr im. Stefana Jaracza s. 18-28; Sondej Maria : Opera skromnego miasta. Teatr Wielki s. 29-38; Pijewski Łukasz : Między agitacją a farsą. Teatr Powszechny s. 39-51; Gumola Marcin : Zaczęło się od "Lutni". Teatr Muzyczny s. 52-61; Kieruzel Marcin , Strąkowski Cezary : Inny klimat sztuki. Teatr Studyjny s. 62-67; Gortat Barbara : Sztuka uwodzenia najmłodszych. Teatr "Arlekin" s. 68-78; Wysocka Małgorzata : Nie tylko dla dzieci. Teatr "Pinokio" s. 79-86; Nauka: Kuligowska-Korzeniewska Anna : Łódź teatralna. Od [Ignacego] Marzantowicza do Schillera s. 89-98; Leyko Małgorzata : Zamknięta karta. Teatr Żydowski w Łodzi s. 99-107; Prykowska-Michalak Karolina : Czas wielkich i małych dyrekcji. Teatr niemiecki (1867-1938) s. 108-116; Łodzianie: Wasilewska Monika : Teatr w mieście dymiących kominów. Łódzka działalność Aleksandra Zelwerowicza s. 215-227; Naumiec Anita : Powroty artysty. Łódź - przystań Leona Schillera s. 228-233137/251


Nr rekordu: 193913
Tytuł: Teatr offowy w Łodzi ]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 4
Szczegóły: s.7-148, 167-223

Treść: Nieinstytucjonalny, niegażowy, offowy s. 7; Pierwsze kolumny: Świderski Michał : Szkoła rozbudzonej wyobraźni. Grupa teatralna "Apeiron" s. 11-17; Rogoziński Arkadiusz : Od Gardzienic do Łodzi. Stowarzyszenie Teatralne "Chorea" s. 18-30; Gortat Barbara : Nieskończona amfilada. Grupa Teatralna "Dziewięćsił" s. 31-38; Kieruzel Marcin : Puls awangardy. Teatr Fabryczny s. 39-46; Wasilewska Monika : Słowo, sens, wspólnota. Teatr "Logos" s. 47-68; Dębowski Grzegorz : Ruch i ekspresja. Teatr of Manhattan s. 69-79; Majcher Piotr : W poszukiwaniu drogowskazów... Teatr "Officium" s. 80-85; Piekacz Dorota : Ogień Kwiecińskiego. Teatr Ognia i Papieru s. 86-95; Strąkowski Cezary : Refleksja i dystans do siebie. Teatr "Pod Lupą" s. 96-101; Zawłocki Piotr : Na Żubardzkiej. Teatr "Pracownia" s. 102-107; Wąsik Monika : Sztuka jest baśnią. Teatr "PUcK" s. 108-113; Janik Jadwiga : Niedokończona improwizacja. Teatr imienia Róży Van Der Blaast s. 114-123; Wysocka Małgorzata : Totalny happening. Studio Teatralne "Słup" s. 124-132; Nauka: Strąkowski Marek : Kondycja alternatywy. Łódzka scena offowa s. 135-138; Dolińska Anna Maria : Dzieje teatru bezinteresownego. Łódzki ruch amatorski s. 139-148; Historia: Przyczółek społeczeństwa obywatelskiego. Rozmowa ze Zdzisławem Hejdukiem, twórcą Teatru 77. Rozmawiała Magdalena Żeno s. 167-177; Bieszczad Tomasz : Czyste intencje. Wypisy z historii Teatru 77 s. 178-186; Naumiec Anita : Nie tylko miąższ z pestkami. Studencki Teatr Satyry "Cytryna" s. 187-196; Krakowiak Justyna : W dwóch osłonach. Teatr "Pstrąg" s. 197-206; Barometr sceny alternatywnej. Łódzkie Spotkania Teatralne. Rozmowa z Marcinem Wartalskim, kierownikiem Ośrodka Teatralnego Łódzkiego Domu Kultury. Rozmawiała B. Gortat s. 207-215; Wartalski M.: Festiwal dla początkujących. Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich s. 216-223138/251


Nr rekordu: 193990
Autor: Gumola Marcin
Tytuł: Duma przedwojennej Łodzi. Łódzki Klub Sportowy. (Cz. 1)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.123-128

Toż. Cz. 2: Wzloty i upadki "Rycerzy Wiosny". Tamże nr 3 s. 87-92
Od 1909 r139/251


Nr rekordu: 194033
Autor: Antosik Łukasz
Tytuł: Popielnica ze starą swastyką. Rodowód wojennych symboli Litzmannstadt
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.138-142

Odkryta w trakcie badań archeologicznych w 1936 r. w grobie we wsi Biała w woj. łódzkim, następnie w zbiorach Miejskiego Muzeum Etnograficznego, obecnie tylko kopia w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi140/251


Nr rekordu: 194359
Tytuł: Sądownictwo w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.5-35

Z treści: Romanowski Gustaw : Sądy - azyl trzeciej władzy s. 5-8; Kołakowska Anna : Najmłodszy wiekiem, ważniejszy rangą. Sąd Apelacyjny w Łodzi s. 23-27; Kołakowska A.: Czas przemian. Nowe sądy w nowej rzeczywistości s. 28-32; Dylematy i werdykty. O łódzkich sądach w prasie z lat siedemdziesiątych. Wybrała i oprac. Grażyna Jeżewska s. 33-35141/251


Nr rekordu: 194422
Tytuł: Łódź konsularna
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.6-46

Treść: Romanowski Gustaw : Łódź konsularna s. 6-8; Jung Rafał : Tradycja zobowiązuje. Konsulaty w Łodzi międzywojennej s. 11-14; Gortat Barbara : Transparentne związki. Konsulat Honorowy Austrii s. 15-19; Gumola Mieczysław : Kraj nam bliski. Konsulat Honorowy Królestwa Danii s. 20-24; Pietras Monika : Szersze kontakty gospodarcze. Konsulat Honorowy Republiki Francuskiej s. 25-27; Warzecha Małgorzata : Konsul honorowy musi być wiarygodny finansowo. Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej s. 28-31; Ambasadorom Łódź się podoba. Rozmowa z Ewą Goczek Konsulem Honorowym Niemiec. Rozmawiał Jacek Binkowski s. 32-35; Gruszczyńska Danuta K. : Dwa bratanki... Konsulat Honorowy Republiki Węgierskiej s. 36-41; Mamy już znacznie więcej Brytyjczyków. Rozmowa z Małgorzatą Brzezińską Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii. Rozmawiał Mirosław Borusiewicz s. 42-46142/251


Nr rekordu: 194943
Autor: Dębowski Grzegorz
Tytuł: Dobroczyńcy Nowego Złotna. Rodzina Suwalskich
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.189-192

Dzielnica Łodzi, XIX-XX w143/251


Nr rekordu: 195285
Autor: Tadeusiewicz Hanna
Tytuł: Uczony i przyjaciel. Janusz Dunin-Horkawicz (1931-2007)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.152-154

144/251


Nr rekordu: 195294
Autor: Źródlak Wojciech
Tytuł: Brat "krwawego" Feliksa. Władysław Dzierżyński (1881-1942)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.202-212

145/251


Nr rekordu: 195342
Autor: Gromiec Zofia
Tytuł: Humanista. Włodzimierz Gromiec (1937-2007)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.145-151

146/251


Nr rekordu: 195418
Autor: Klugman Aleksander
Tytuł: O człowieku przez największe "C". Wspomnienia o Janie Karskim [1914-2000]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.151-159

147/251


Nr rekordu: 195425
Autor: Romanowski Gustaw
Tytuł: Bronił prawdy, wierzył ludziom. Andrzej Kern (1937-2007)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 4
Szczegóły: s.235-238

148/251


Nr rekordu: 195469
Autor: Krygier Krystyna
Tytuł: Czuł czwarty wymiar. Stefan Krygier (1923-1997)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.159-168, tabl. 8

149/251


Nr rekordu: 195501
Autor: Papis Aneta
Tytuł: Twórca nowoczesnej rejestracji stanu cywilnego. Józef Litwin (1904-1966)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.156-162

150/251


Nr rekordu: 195616
Autor: Chróścielewski Tadeusz
Tytuł: Zadziwiająco zapomniana. Zofia Petersowa (1902-1955)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.150-155

151/251


Nr rekordu: 195838
Autor: Grochowalski Wojciech
Tytuł: Opowieść o pułkowniku Jerzym Urbankiewiczu [1915-2004]
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 2006.
Recenzje: Rec.: Kempa Andrzej - Etos ułana. Opowieść o .., Kronika M. Łodzi : 2007 [dr.:] [nr] 1 s. 252-256

152/251


Nr rekordu: 195892
Autor: Werner Piotr
Tytuł: Pisarz oficerskiej powinności. Apoloniusz Zawilski (1912-2004)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.143-149

153/251


Nr rekordu: 197594
Tytuł: Wielka Wojna o Ziemię Obiecaną . Operacja Łódzka 1914. Lodzische Operation 1914. I Konferencja na temat Operacji Łódzkiej 1914 w dniach 19-20 maja 2006 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Red./oprac.: Red. Piotr Werner; tł. jęz. ros. Michał Jagiełło, jęz. niem. Karl Dedecius, Dawid Tatarowski
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 2006.
Recenzje: Rec.: Romanowski Gustaw - Łódź z zapomnianej bitwy, Kronika M. Łodzi [R. 17]: 2007 [dr.:] [nr] 1 s. 237-239

154/251


Nr rekordu: 197679
Autor: Dedecius Karl]
Tytuł: W rodzinnym krajobrazie. Wspomnienia Karla Dedeciusa
Red./oprac.: [Wyd.] Mieczysław Gumola
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.139-148

Z lat dzieciństwa i nauki w gimnazjum w Łodzi155/251


Nr rekordu: 197693
Autor: Hornberger Armin Richard
Tytuł: Aufgewaschen in Lodz. Kindheitserinnerungen
Miejsce wydania: Berlin
Wydawca: Frieling & Huffmann
Rok: 2006
Szczegóły: ss.192
Seria: Heimatliteratur

Wspomnienia autora, ur. w 1930 r. w mieszanej rodzinie polsko-niemieckiej, dot. dzieciństwa w przedwojennej Łodzi, nauki w gimnazjum, stosunku do Żydów oraz początku okupacji (do 1942 r.)


Recenzje: Rec.: Gumola Mieczysław - Wyrosłem w Łodzi. Opowieść dla wnuków, Kronika M. Łodzi [R. 17]: 2007 [dr.:] [nr] 3 s. 189-195

156/251


Nr rekordu: 198026
Autor: Mikosz Joanna
Tytuł: To były gazety ogólnopolskie. Łódzkie koncerny prasowe
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.118-122

W okresie II RP


Recenzje: Polem.: Klugman Aleksander - Tuwim zniekształcony, Gdańska niepełna, Tamże : [dr.:] [nr] 3 s. 199-201

157/251


Nr rekordu: 198909
Tytuł: Kryptonim "Heca"
Red./oprac.: Red. Włodzimierz Domagalski; przy współpr. Adama Hohendorffa, Wiesława Maciejewskiego, Piotra Wojtczaka
Miejsce wydania: Łódź
Wydawca: NZS Regionu Łódzkiego
Rok: 2006
Szczegóły: ss.136, il
Instytucja sprawcza: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stow. Niezależni RP

Antologia wspomnień o pacyfikacji strajku studentów na Wydziale Prawa Uniw. Łódzkiego w 1981 r


Recenzje: Rec.: Śreniowski Józef - Relacja ustna na wiele głosów, Kronika M. Łodzi [R. 17]: 2007 [dr.:] [nr] 1 s. 245-251

158/251


Nr rekordu: 199014
Autor: Wiśniewski Józef Henryk], Kupisz Włodzimierz
Tytuł: Kartki wyrwane z życiorysu. Włodzimierz Kupisz rozmawia z Józefem Henrykiem Wiśniewskim z okazji 50-lecia niepokornej pracy dziennikarskiej
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.160-164

159/251


Nr rekordu: 199128
Autor: Dębowski Grzegorz
Tytuł: Kuźnia charakteryzatorów. Zapomniana szkoła rzadkiej sztuki
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.55-58

Szkoła Charakteryzacji Artystycznej dla Teatru i Filmu w l. 1945-1949160/251


Nr rekordu: 199152
Autor: Filip Magdalena
Tytuł: Uczniowska kontestacja. Historia rzekomej Bojowej Organizacji Antyradzieckiej
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.131-137

1962 r161/251


Nr rekordu: 199321
Tytuł: Łódź w latach 1956-1957
Red./oprac.: Pod red. Leszka Próchniaka i Janusza Wróbla
Miejsce wydania: Łódź-Warszawa
Rok: 2006.
Recenzje: Rec.: Romanowski Gustaw - Jak rodziły się nadzieje. Początek przełomu, Kronika M. Łodzi [R. 17]: 2007 [dr.:] [nr] 1 s. 195-201

162/251


Nr rekordu: 199488
Autor: Sidor Mateusz
Tytuł: Łódź w walce o prawa człowieka. 30 lat temu powstał ROPCiO
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Tom: [R. 17]:
Rok: 2007
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.131-139

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela163/251


Nr rekordu: 218949
Autor: Kempa Andrzej
Tytuł: Bibliografia zawartości "Kroniki Miasta Łodzi" z lat 2005-2008
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.213-246

164/251


Nr rekordu: 220091
Autor: Starzycka M. Magdalena
Tytuł: Muzealna namiastka. Lalka teatralna - niedoceniony element kultury
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.111-117

Dział Widowisk Lalkowych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi165/251


Nr rekordu: 220994
Autor: Klugman Aleksander
Tytuł: Między Łodzią a Wzgórzem Wiosny. Łodzianie w Izraelu
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.149-159

Od 1925 r166/251


Nr rekordu: 221018
Autor: Podolska Joanna
Tytuł: Spacerownik - Łódź żydowska
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 2009.
Recenzje: Rec.: Romanowski Gustaw - Łódź żydowska. Prehistoria na szlaku miasta, Kronika M. Łodzi : 2009 [dr.:] [nr] 3 s. 215-218

167/251


Nr rekordu: 221462
Autor: Jochimek Jerzy], Wiśniewski Józef Henryk
Tytuł: Spotkanie po 42 latach. Ostatnia rozmowa z pisarzem Jerzym Jochimkiem (1921-2010)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.156-162

168/251


Nr rekordu: 221618
Autor: Pawlak Wacław
Tytuł: Das Gelobte Land. Dziennikarstwo niemieckojęzyczne w Łodzi (1863-1945)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.139-142

169/251


Nr rekordu: 221698
Autor: Nowakowska Monika
Tytuł: Artysta wielu pytań. Przypomnienie Bogdana Lisika
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.168-171

Artysta plastyk żyjący w l. 1956-2008170/251


Nr rekordu: 221758
Autor: Brodzka Justyna Karolina
Tytuł: Architekt Łodzi. Wiesław Lisowski (1884-1954)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.175-180

171/251


Nr rekordu: 221823
Autor: Kędzierski Dariusz
Tytuł: [Ulice Łodzi]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2008-2010.

Ulica oddzielająca. Tamże. 2008 z. 1 s. 265-279
Podwójny splot. Legionów - Konstantynowska. Tamże z. 2 s. 233-248
Była Dzika. Ulica Henryka Sienkiewicza. Tamże z. 3 s. 243-258
Browar, park, operetka. Ulica Północna. Tamże z. 4 s. 151-162
Milscha czyli Milsza... Ulica Mikołaja Kopernika. Tamże. 2009 z. 1 s. 181-194
Ulica z charakterem. Wschodnia. Tamże z. 2 s. 245-256, tabl. 8
Cegielniana-Jaracza. Ulica kultury i rozrywki. Tamże z. 3 s. 175-194
Najdłuższa ulica. Pomorska/Średnia. Tamże z. 4 s. 132-152
Ulica wylotowa. Pabianicka. Tamże. 2010 z. 1 s. 199-214, tabl. 8
Ulica Przejazd. Od św. Andrzeja do Juliana Tuwima. Tamże z. 2 s. 209-228, tabl. 8
Ulica Eliasza Pańskiego. Żeromskiego. Tamże z. 3 s. 203-216, tabl. 8172/251


Nr rekordu: 221886
Tytuł: Pejzaże Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 4
Szczegóły: s.5-118

Z treści: Romanowski Gustaw : Zapomniany projekt. Urbanistyczna utopia [Władysława] Strzemińskiego s. 16-25; Brzeziński Kamil : W drodze do "ziemi obiecanej". Miasto z przeszłością s. 26-31; Strąkowski Cezary : Dobry adres. Stopniowa rehabilitacja Śródmieścia s. 32-40; Sidor Mateusz : Drugie życie "Wełnianej Manufaktury". Imperium [Salomona] Barcińskiego, [Moritza] Schwarza, [Teodora] Loewa s. 80-88; Śmiechowski Kamil : Symbol prawdziwy, choć nieoczywisty. Dworzec Fabryczny s. 89-95; Kędzierski Dariusz : Ośmiobok Nowego Miasta. Plac Wolności s. 107-118173/251


Nr rekordu: 222043
Autor: Gruszczyńska Danuta K.
Tytuł: Primadonna. Krystyna Nyc-Wronko [ur. 1923]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.155-159

174/251


Nr rekordu: 222046
Autor: Janyst Janusz
Tytuł: Hasłem naszym polska pieśń... 115 lat Stowarzyszenia Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 4
Szczegóły: s.205-213

175/251


Nr rekordu: 222301
Autor: Kupisz Włodzimierz
Tytuł: Łodzianin z morzem związany. Od marynarki wojennej do żeglugi handlowej
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.115-123

Henryk Grunert176/251


Nr rekordu: 222308
Tytuł: Łódź przemysłowa
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.7-86, 103-178

Z treści: Pierwsze kolumny: Wygnańska Joanna : Od rzemiosła do produkcji. Cukiernie starej i nowej Łodzi s. 30-38; Ketner Adam : Łódzka specjalność. Centrum produkcji transformatorów s. 59-67; Czerniak Sylwia : Niedługa historia. Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne "Teofilów" S.A. s. 68-73; Kędzierski Dariusz : Okno na świat łódzkiego włókiennictwa. "Textilimpex" s. 74-79; Zalasa Maria : Włókiennik i szwaczka na wybiegu. Łódź jako centrum polskiej mody s. 80-86; Historia: Jaworski Piotr : Najstarsza fabryka włókiennicza Łodzi. Zakłady Geyerów s. 105-124; Woźniak Krzysztof Paweł : Niesłusznie zapomniani. Silbersteinowie - przemysłowcy, filantropi, artyści s. 125-136; Śmiechowski Kamil : Nowy salon Łodzi. Przeszłość szansą teraźniejszości. [Zakłady Izraela Poznańskiego zwane Manufakturą] s. 137-146; Waingertner Przemysław : Ostatni lodzermensche. Z dziejów przemysłowego imperium Grohmanów s. 147-161; Kieruzel Marcin : Pozostawili zabytki. Fabryki Kindermannów s. 162-170; Sidor Mateusz : Fabryka nad Łódką. Biedermannowie s. 171-178177/251


Nr rekordu: 222462
Autor: Tomaszewski Włodzimierz
Tytuł: Rzeczpospolita samorządna łódzka. Budowanie terytorialnej demokracji
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.19-26

Od 1980 r178/251


Nr rekordu: 223098
Autor: Garde Pia-Kristina
Tytuł: Świadectwo skazanych na śmierć. Sześćdziesiąt lat później
Red./oprac.: Przeł. [ze szwedzkiego] Janina Ludowska; wstęp i konsultacja Izabela A. Dahl
Miejsce wydania: Wołowiec
Wydawca: Czarne
Rok: 2009
Szczegóły: ss.366, nlb. 2, il

Nawiązuje do książki: Tegen Gunhilda, Tegen Einar: De dňdsdňmda vittna. Enquetesvar och intervjuer. Stockholm 1945 ("Świadectwo skazanych na śmierć"); praca ukazująca dalsze losy bohaterów wywiadów - więźniów obozów koncentracyjnych


Recenzje: Rec.: Starzycka M. Magdalena - Sześćdziesiąt lat później. Wyrzuty ciężkiego sumienia, Kronika M. Łodzi : 2009 [dr.:] [nr] 2 s. 264-268

179/251


Nr rekordu: 223245
Autor: Sas-Witusik Małgorzata
Tytuł: Zerwana pamięć. W poszukiwaniu łódzkich Żydów, którzy zginęli w Katyniu
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.203-212

Spis180/251


Nr rekordu: 223305
Autor: Waingertner Przemysław
Tytuł: Widzewska dynastia. Wzlot i upadek rodziny Konów
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.167-178

181/251


Nr rekordu: 223306
Autor: Waingertner Przemysław
Tytuł: Wojewodowie łódzcy. (Cz. 1)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.124-138

182/251


Nr rekordu: 223351
Autor: Wodo Zbigniew
Tytuł: Intelekt, wiedza, pracowitość. Joanna Agacka-Indecka (1964-2010)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.191-193

183/251


Nr rekordu: 223356
Autor: Lewicka Krystyna
Tytuł: Twórca łódzkiego bibliotekarstwa. Jan Augustyniak (1893-1971)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.160-167

184/251


Nr rekordu: 223451
Autor: Kukulski Przemysław
Tytuł: Duszpasterz, biblista, wrażliwy człowiek. Ksiądz biskup Mieczysław Cieślar (1950-2010)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.194-196

185/251


Nr rekordu: 223457
Autor: Kleszcz Ryszard
Tytuł: Łódzki badacz Kartezjusza. Doktor Stanisław Czajkowski [1904-1961]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.73-80

186/251


Nr rekordu: 223512
Autor: Golicka-Jabłońska Małgorzata
Tytuł: Bibliotekoznawca, bibliograf. Wanda Frontczakowa (1927-1999)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.197-202

187/251


Nr rekordu: 223575
Autor: Romanowski Gustaw
Tytuł: Osamotniony i zapomniany. 70. rocznica śmierci Karola Hillera [1891-1939]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.71-84

188/251


Nr rekordu: 223614
Autor: Gruszczyńska Danuta K.
Tytuł: Archeologia dobrego człowieka. Konrad Jażdżewski (1908-1985)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.153-160

189/251


Nr rekordu: 223659
Autor: Pawlicka Elżbieta
Tytuł: Nasz bibliografista. Andrzej Kempa (1936-2009)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.203-205

190/251


Nr rekordu: 223743
Autor: Spodenkiewicz Paweł
Tytuł: Zniknięcie "Saturatora". Bolesław Lesman (1924-1977)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.215-219

191/251


Nr rekordu: 223815
Autor: Spodenkiewicz Paweł
Tytuł: Ksiądz Stefan Miecznikowski [1921-2004], jezuita i harcerz
Miejsce wydania: Łódź
Wydawca: IPN - KŚZpNP. Oddz.
Rok: 2010
Szczegóły: ss.191, nlb. 1, tabl. 16, il
Recenzje: Rec.: Romanowski Gustaw - Niespłacony dług, Kronika M. Łodzi : 2010 [dr.:] [nr] 3 s. 219-223

192/251


Nr rekordu: 223836
Autor: Gruszczyńska Danuta K.
Tytuł: Wybitny botanik. Jakub Mowszowicz (1901-1983)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.220-226

193/251


Nr rekordu: 223922
Autor: Wiśniewski Józef Henryk
Tytuł: Łódzki "Moniuszko". Karol Prosnak (1898-1976)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.161-164

194/251


Nr rekordu: 224053
Autor: Wróbel Janusz
Tytuł: Plany i złudzenia. Franciszek Szwajdler [1898-1961] - zapomniany łódzki polityk
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.165-183

195/251


Nr rekordu: 224071
Autor: Kieruzel Marcin
Tytuł: Amerykańska biografia trudnego łodzianina. Michel Thomas, potomek Konów
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.237-242

Właśc. Moniek (Moshe) Kroskof, 1914-2005196/251


Nr rekordu: 224124
Autor: Lewicka Krystyna
Tytuł: Patron ludzi kultury. Stefan Wojciechowski (1914-1999)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.147-152

197/251


Nr rekordu: 224298
Autor: Stawiszyńska Aneta
Tytuł: Ruda Pabianicka. Echa przeszłości
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 2009.
Recenzje: Rec.: Kędzierski Dariusz - Na obrzeżach Łodzi. Niekrótka historia Rudy Pabianickiej, Kronika M. Łodzi : 2010 [dr.:] [nr] 2 s. 243-247

198/251


Nr rekordu: 225341
Autor: Wrzesiński Włodzimierz
Tytuł: Ofiara Zofii Straszybot. Łódzki proces o czary
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.143-146

1652 r199/251


Nr rekordu: 225409
Autor: Łukomski Franciszek]
Tytuł: Powstanie styczniowe na Ziemi Łódzkiej. Nieznane wspomnienia Franciszka Łukomskiego
Red./oprac.: [Wyd.] Łukasz Jastrząb
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.93-100

200/251


Nr rekordu: 225412
Autor: Michałkiewicz Antoni]
Tytuł: Nieskończona biografia. Powrót do pamiętników Antoniego Michałkiewicza
Red./oprac.: [Wyd.] M. Magdalena Starzycka
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.127-147

Pamiętnik z więzienia na Mokotowie z l. 1910-1912
W nawiązaniu do wspomnień zatytułowanych "Bohater sprzed stu lat" zamieszczonych w "Kronice Miasta Łodzi" [nr] 1 z 2004 r201/251


Nr rekordu: 225413
Autor: Mogilnicki Aleksander
Tytuł: Wspomnienia. Spisane w Łodzi w latach 1949-1955
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: Barbara Izdebska
Rok: 2008
Szczegóły: ss.312, il

Pamiętniki prawnika (1875-1956) z dzieciństwa i nauki w Warszawie i Łodzi, studiów na Uniwersytecie Warszawskim, pracy adwokata przed I wojną światową, sędziego i kodyfikatora prawa w międzywojennej Polsce, oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r., aresztowania i zwolnienia, udziału w powstaniu i wysiedlenia do Działoszyc (doprowadzone do 1945 r.)


Recenzje: Rec.: Kempa Andrzej - Wspomnienia Aleksandra Mogilnickiego. Świadek dawnych czasów opowiada, Kronika M. Łodzi : 2009 [dr.:] [nr] 3 s. 203-206

202/251


Nr rekordu: 225679
Autor: Kulesza Piotr
Tytuł: Patriotyczna filantropia. Żydowski sponsor Bitwy pod Grunwaldem
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.160-166

Dawid Rosenblum203/251


Nr rekordu: 226017
Autor: Dedecius Karl
Tytuł: Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 2008.
Recenzje: Rec.: Kempa Andrzej - Ambasador polskiej kultury, Kronika M. Łodzi : 2009 [dr.:] [nr] 3 s. 207-210

204/251


Nr rekordu: 226243
Autor: Gawlik Halina
Tytuł: Teatr w Parku Staszica. Zapomniane ogródkowe sceny
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.148-155

W Łodzi, l. 1925-1939205/251


Nr rekordu: 226293
Autor: Jaworska Irena
Tytuł: Zapomniane zasługi Mariana Dienstl-Dąbrowy. Początki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.124-142

Rok 1924206/251


Nr rekordu: 226609
Autor: Wiśniewski Józef Henryk
Tytuł: Jak Łódź wkraczała w niepodległość. Kartka z kalendarza
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.121-123

207/251


Nr rekordu: 226665
Autor: Bleiweiss Marek]
Tytuł: Przeszedłem przez Litzmannstadt Ghetto. Marek Bleiweiss - wspomina
Red./oprac.: Spisał i oprac. Marcin Kieruzel
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.145-152

208/251


Nr rekordu: 226717
Autor: Kajzer Abraham
Tytuł: Za drutami śmierci
Oznaczenie wydania: Wyd. 2
Miejsce wydania: Wałbrzych
Rok: 2008.
Recenzje: Rec.: Źródlak Wojciech - Za drutami pamięci. Świadectwo Abrama Kajzera, Kronika M. Łodzi : 2009 [dr.:] [nr] 2 s. 259-263

209/251


Nr rekordu: 226873
Tytuł: Bezpowrotna Łódź . 65 rocznica likwidacji Litzmannstadt Ghetto
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.5-148, 195-202, 227-236

Treść: Kropiwnicki Jerzy: Obowiązek świadka s. 5; Kropiwnicki J.: Łódź pamięta. 65 Rocznica Likwidacji Litzmannstadt Ghetto. Spisał i oprac. Marcin Kieruzel s. 9-19; Romanowski Gustaw : Bezpowrotna Łódź. Odbudowanie pamięci s. 20-30; Kempa Andrzej : Zamach na polską inteligencję. Dziennikarze w łódzkim getcie s. 31-38; Mikosz Joanna , Fąka Piotr : Zagłada elity. Naukowcy i pedagodzy ofiarami Litzmannstadt Ghetto s. 39-43; Źródlak Wojciech : Łódzki Umschlagplatz. Stacja Radegast s. 44-48; Mikosz J., Fąka P.: Pozory normalności - prasa i ogłoszenia. Źródła historyczne do badań nad dziejami dzielnicy żydowskiej s. 49-70; Źródlak W.: Tramwaj w getcie. Elektrische Strassenbahn Ghetto s. 59-70; Mikosz J., Fąka P.: Milczące świadectwo. Dzieci w Litzmannstadt Ghetto s. 71-78; Kaźmierska Kaja : Powrót do miejsca urodzenia. Między pamięcią biograficzną a zbiorową s. 81-84; Źródlak W.: Kurczące się granice. W sprawie planu getta s. 85-92; Walaszczyk Anna : Tajemniczy świat chasydów. Ruch, który przetrwał Holokaust s. 95-107; Strąkowski Marek : W odbiciu prawdy. Niewinne oko nie istnieje. [Fot. projekt Wojciecha Wilczyka dokumentujący hist. miejsca związane z kulturą żydowską] s. 128-136; Początki okupacji w Łodzi. Niepublikowane relacje łodzian w Archiwum Ringelbluma. [Wyd.] Mateusz Sidor s. 139-148; Sidor M.: Niezwykłe odkrycie. "Nasza gazetka" - pismo sierocińca Litzmannstadt Ghetto s. 195-202; Erlicki Michał Seweryn : Byłem w łódzkim getcie. Wspomnienie z czasów grozy. Oprac. Małgorzata Golicka-Jabłońska s. 227-236210/251


Nr rekordu: 227165
Tytuł: Siedemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej ]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.19-68

Treść: Romanowski Gustaw : Niedokończony bilans. 70 lat temu wybuchła wojna s. 19-22; Waingertner Przemysław : Przed katastrofą. Sytuacja społeczno-polityczna w Łodzi w 1939 roku s. 23-31; Żelazko Joanna : Fakty i kontrowersje. Pierwsze bomby na Wieluń s. 32-41; Ossowski Artur : Niemieckie samoloty nad Łodzią. Luftwaffe i propaganda s. 42-56; Żołnierska historia. Wrześniowa kampania Kazimierza Cichosza (1909-1992). [Wyd.] M. Magdalena Starzycka s. 57-68211/251


Nr rekordu: 227355
Autor: Krygier Krystyna
Tytuł: Dom, którego już nie ma. Internat Szkół Artystycznych
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.125-132

Wspomnienia ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w l. 1947-1952212/251


Nr rekordu: 227356
Autor: Krygier Krystyna
Tytuł: Retkinia - wizja miasta w mieście. Wspomnienia projektantki największego osiedla
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.229-239

Dot. udziału w architektonicznym konkursie na osiedle w Łodzi, 1976 r213/251


Nr rekordu: 227454
Autor: Szapiro Jerzy]
Tytuł: Marzec 1968. Nie udało się mnie zmusić do milczenia..
Red./oprac.: [Rozm. przepr.] Paweł Spodenkiewicz
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.101-112

Wspomnienia kierownika Katedry i Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Łodzi214/251


Nr rekordu: 227504
Autor: Antczak Adam, Warzecha Jarosław
Tytuł: Sprawa Heleny Brożyńskiej. Hiena szpitalna
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.184-194

Pielęgniarka oskarżona o niewłaściwe podawanie leków dzieciom, spowodowanie śmierci niektórych z nich oraz handel penicyliną i streptomycyną, skazana na karę śmierci zamienioną na 12 lat więzienia, l. 1955-1956215/251


Nr rekordu: 227748
Autor: Korowajczyk Władysław
Tytuł: Wilnianie w Łodzi. Niebagatelny wkład w rozwój uczelni
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.121-124

216/251


Nr rekordu: 227764
Autor: Krakowski Jacek
Tytuł: SB na tropie MKK. Najlepszy przyjaciel TW "Derek"
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.135-143

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" i Walenty Jacobson217/251


Nr rekordu: 227955
Autor: Przybysz Milena
Tytuł: Wyspy wolności. Duszpasterstwo akademickie w Łodzi 1945-1989
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 2008.
Recenzje: Rec.: Golicka-Jabłońska Małgorzata - , Kronika M. Łodzi : 2009 [dr.:] [nr] 1 s. 200-203

218/251


Nr rekordu: 228026
Tytuł: Solidarność Łódzka
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.7-69, 147-195, 231-236

Treść: Chojnacki Rafał : Lato '80. Nastroje w Łodzi przed powstaniem "Solidarności" s. 7-18; Śledzińska-Katarasińska Iwona : Solidarność w "czerwonym mieście". Zapiski czysto prywatne s. 19-22; Romanowski Gustaw : Organizowanie łódzkiej struktury "Solidarności" s. 23-34; Raduszewski Michał : Łódzka "Solidarność" wobec kwestii reformy gospodarczej 1980-1981 roku s. 35-54; Sidor Mateusz : "Solidarność" przy krosnach. Sierpniowy strajk w ZPB im. J. Marchlewskiego. [Zakłady Przemysłu Bawełnianego] s. 55-62; Gawlik Halina : Przyjaciele z Gjđvik. Dar serca z Norwegii s. 63-69; Wiśniewski Józef Henryk : "Solidarność" pod anteną. Wspomnienia starego redaktora s. 147-151; Kowalczyk Krystyna : Solidarni z XXX LO. Wspomnienia nauczycielki s. 155-168; Paszkowski Marcin : Lekcje z agentem s. 169-174; Miezianko Ryszard : Podobno zagrażałem Państwu s. 175-176; Warzecha Jarosław : Agentura SB w Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi s. 177-190; Skórzewski Alfred : Ślusarz ze "Strzelczyka". Kazimierz Bednarski (1945-2010) s. 193-195; Kieruzel Marcin : Rocznicowe obchody. 30 lat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Ziemi Łódzkiej s. 231-236219/251


Nr rekordu: 228125
Autor: Wąsowicz Jarosław
Tytuł: Biało-zielona "Solidarność". O fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989
Miejsce wydania: Gdańsk
Wydawca: Finna
Rok: 2006
Szczegóły: ss.313, tabl. 40, il. + 1 dysk optyczny (DVD)
Recenzje: Rec.: Kolasa Krzysztof - Stadionowy fenomen, Kronika M. Łodzi : 2010 [dr.:] [nr] 3 s. 224-228

220/251


Nr rekordu: 228153
Autor: Wojtczak Piotr
Tytuł: Porażka na granicy wolności. Zapomniany strajk studencki
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.113-120

Łódź, V 1989 r221/251


Nr rekordu: 228184
Autor: Zapolska-Downar Magdalena
Tytuł: Marzec 1968. Kampania "antysyjonistyczna" w Łodzi
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 1
Szczegóły: s.181-188

222/251


Nr rekordu: 228244
Autor: Gortat Barbara
Tytuł: Dialog i pamięć. 66. rocznica likwidacji Litzmannstadt Ghetto
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.237-244

Obchody, 29 VIII 2010 r223/251


Nr rekordu: 228263
Autor: Kieruzel Marcin
Tytuł: Uroczystość na miarę historii. Uczciwie i bez kompleksów
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.5-16

Obchody 65. rocznicy likwidacji getta w Łodzi, 26 VIII 2009 r224/251


Nr rekordu: 228294
Tytuł: Łódź samorządowa
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.9-74

Z treści: Śledzińska-Katarasińska Iwona : Jedyna taka kadencja. Narodziny łódzkiego samorządu s. 9-12; Dębowska-Romanowska Teresa : Niezakończona gra o samorząd. Refleksje na dwudziestolecie odrodzonej demokracji lokalnej s. 13-18; Romanowski Gustaw : Pierwsze wybory. Tak się zaczęło s. 19-22; Traktuję mandat jak powinność... Rozmowa z Marianem Papisem, radnym - seniorem Rady Miejskiej. Rozm. przepr. Marcin Kieruzel s. 62-68; Po pierwsze budżet. Wywiad z Innocentym Święcickim, radnym Rady Miejskiej w Łodzi w latach 1990-98. Rozm. przepr. Mateusz Sidor s. 69-74225/251


Nr rekordu: 228307
Autor: Mikosz Joanna
Tytuł: Nowe tytuły, stare nawyki. Prasa łódzka po transformacji ustrojowej
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2009
Numer: [nr] 3
Szczegóły: s.105-113

226/251


Nr rekordu: 228336
Autor: Romanowski Gustaw
Tytuł: Periodyk skutecznie lokalny. Pięćdziesiąt zeszytów "Kroniki Miasta Łodzi"
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2010
Numer: [nr] 2
Szczegóły: s.79-86

227/251


Nr rekordu: 229067
Autor: Kieruzel Marcin
Tytuł: Jubileusz Karla Dedeciusa. 90. urodziny wybitnego łodzianina
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.191-196

228/251


Nr rekordu: 229171
Autor: Golicka-Jabłońska Małgorzata
Tytuł: Nie ma historii Polski bez historii Żydów. Jakub Goldberg (1924-2011)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.125-130

229/251


Nr rekordu: 229452
Autor: Sem-Sandberg Steve
Tytuł: Biedni ludzie z miasta Łodzi
Red./oprac.: Przeł. Mariusz Kalinowski
Miejsce wydania: Kraków
Wydawca: Wydaw. Liter.
Rok: 2011
Szczegóły: ss.633, nlb. 2, il
Recenzje: Rec.: Krzymianowski Grzegorz - Arbeit macht frei, Kronika M. Łodzi : 2011 [dr.:] nr 4 s. 149-153

230/251


Nr rekordu: 231320
Autor: Olejnik Izabela
Tytuł: Pisarka z miasta Łodzi. Chava Rosenfarb (1923-2011)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.117-124

231/251


Nr rekordu: 231458
Autor: Górski Piotr
Tytuł: Przede wszystkim historia. "Kronika Miasta Poznania"
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.157-164

232/251


Nr rekordu: 231549
Tytuł: Łódź wystawiennicza
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-212

Z treści: Romanowski Gustaw : Łódzki obieg sztuki. Łódź wystawna s. 5-8; Fuchs Ewa : Historyczna i nowoczesna. [Miejska Galeria Sztuki] s. 11-19; Stąkowski Cezary : Progresywna tożsamość. Galeria Manhattan s. 36-43; Gralicka Urszula : Stulecie. Związek Polskich Artystów Plastyków s. 44-51; Kieruzel Marcin : Sztuka obiektywem pisana. Łódzkie galerie fotografii s. 60-66; Filanowski Błażej : Prawdziwy azyl artystów. Galeria Wschodnia s. 78-85; Dzięgielewska Małgorzata : Zasłużona i nieobecna. Galeria 86 s. 100-104; Wygnańska Joanna : Sztuka i filantropia. Galeria ADI ART s. 105-111; Sidor Mateusz : Marszand i popularyzator. Galeria i Dom Aukcyjny "Rynek Sztuki" s. 137-141; Biskupski Łukasz : Między kolekcją a archiwum s. 142-146; Zagrodzki Janusz : Z prywatnego archiwum. Sztuka najnowsza w mieście Łodzi s. 159-166; Grzejszczak Łukasz : Składy ram, antykwariaty i magazyny galanterii. Narodziny rynku sztuki w latach 1881-1939 s. 167-170; Grzejszczak Ł.: Od tradycji do awangardy. Z dziejów Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi s. 171-177; Stępień Jacek : Twórca polskiej szkoły. Plakaty Henryka Tomaszewskiego s. 189-196; Wróblewska-Markiewicz Małgorzata : Technika sztuką nasycenia s. 197-205; Stąkowski Marek : Plagiat w istnieniu s. 206-212233/251


Nr rekordu: 231665
Autor: Jankowski Andrzej
Tytuł: Śródmiejska enklawa zieleni. Park im. Stanisława Staszica
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.84-92

Z XIX/XX w234/251


Nr rekordu: 231680
Autor: Kędzierski Dariusz
Tytuł: [Ulice Łodzi]. Arteria dawnych Chojen. Rzgowska
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.263-276

Toż. Przemysłowa i filmowa. [Ul. Targowa]. Tamże nr 3 s. 223-236
Toż. Ulica, której nie ma. Główna. Tamże nr 4 s. 167-174235/251


Nr rekordu: 231936
Tytuł: Łódź muzykalna
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-102, 112-118, 211-249

Treść: Romanowski Gustaw: Muzyczna siła Łodzi s. 5-6; Pierwsze kolumny: Golicka-Jabłońska Małgorzata : W fabrycznym rytmie. Początki życia muzycznego w Łodzi s. 9-16; Sondej Maria : Tańczący chórzyści. Niezbędni choć anonimowi s. 17-21; Gawlik Halina : Tradycyjny i nowoczesny. Teatr Muzyczny s. 22-33; Sasin Magdalena : Wędrująca kultura. Muzyczne "Kolory Polski" s. 34-40; Rozlach Adam : Dwie udane edycje. Rubinstein Piano Festival s. 41-46; Kuźmicki Mieczysław : Od Kilara do Radwana. Festiwal Muzyki Filmowej s. 47-55; Nauka: Janyst Janusz : Bez epigoństwa i skrajnych eksperymentów. Łódzkie środowisko kompozytorskie s. 59-66; Bęben Aleksandra : Ab hoc et ab hac. Twórczość akordeonowa łódzkich kompozytorów s. 67-73; Szczech Zdzisław : Muzyka w dobrych rękach. Z dziejów najstarszej uczelni artystycznej s. 74-90; Historia: Kobus Helena , Kobus Andrzej : Życie kulturalno-muzyczne Rosjan. Łodź na przełomie XIX i XX wieku s. 93-102; Kolasa Anna : Ludzie znani i nieznani. Filharmonia Łódzka s. 113-115; Szczepaniak Cezary : Ukształtował mnie LIM [Ludowy Instytu Muzyczny]. Wspomnienia melomana s. 116-118; Łodzianie: Grochowalski Wojciech : Pianista, który podbił świat. Wielkość [Artura] Rubinsteina [1887-1982] s. 213-220; Nowicka Magdalena : Znany i niedoceniony. Aleksander Tansman [1897-1986] - łodzianin, światowiec, artysta s. 221-226; Kowalska-Zając Ewa : Wspomnienia o kompozytorze. Bronisław Kazimierz Przybylski (1941-2011) s. 227-230; Talent rozpoznaje się natychmiast. Z kompozytorem Zygmuntem Krauze rozmawia Jacek Szerszenowicz s. 231-237; Wasiak Jadwiga : Rektor niemalowany. Profesor Zygmunt Gzella (1922-2007) s. 238-241; Jestem samowystarczalny. Piotr Pławner - wirtuoz skrzypiec. Z artystą rozmawia Dariusz Kędzierski s. 242-249
Toż. Cz. 2. Tamże nr 3 s. 11-204
Treść: Juszyńska Krystyna : Pod batutą Henryka Debicha [1921-2001] - Łódzka Orkiestra Polskiego Radia s. 11-18; Gawlik H.: Dzieło Edwarda Ciukszy [1905-1970] - Orkiestra Mandolinistów Polskiego Radia w Łodzi s. 19-26; Wojciechowski Andrzej : To był jazz, nie martyrologia. Rozm. przepr. Marta Madejska s. 29-36; Studziński Antoni : Od Melomanów do Klubu Plastyka. Rozm. przepr. Paweł Patora s. 37-46; Makowiecki Andrzej : Jazzowa legenda Łodzi ["Tiger Rag"] s. 57-50; Janyst J.: Zaczęło się od dixielandu... Jazz w Łodzi s. 51-56; Banasiak Bogdan : Żywa legenda ["Rendez Vous"] s. 59-64; Kędzierski D.: To może być płyta życia ["Rezerwat"] s. 65-67; Rozmowa z Andrzejem Adamiakiem - liderem zespołu Rezerwat. Rozm. przepr. D. Kędzierski s. 67-73; Rurak-Sokal Paweł , Gawęda Dominika : Dotyk anioła ["Blue Caf‚"] s. 74-79; Krzymianowski Grzegorz : Symbol szczególnego smaku ["Ich Troje"] s. 81-83; Kmieciak Sandra : Łowca Platynowych Płyt ["Varius Manx"] s. 84-89; Gortat Barbara : Lecąc ściegiem własnym ["Normalsi"] s. 90-95; Kędzierski D.: Między folkiem a rockiem ["No To Co"] s. 99-106; Kmieciak S.: Wrócimy kiedyś tu... ["Trubadurzy"] s. 107-112; Adamiak Elżbieta : Nie tylko z jednej, jesiennej strony... Rozm. przepr. Piotr Augustyniak s. 113-121; Wygnańska Joanna : Muzyka jest wszędzie [Andrzej Rybiński] s. 122-128; Wygnańska J.: To nie był sen... [Bogusław Mec, 1947-2012] s. 129-134; Kieruzel Marcin : Łódzka klasyka punk rocka ["Moskwa"] s. 137-144; Stępniak Michał : 20 lat trudnego grania ["19 Wiosen"] s. 145-150; Nowicka M.: Krzykliwy głos generacji ["Cool Kids of Death"] s. 151-156; Skok Wiktor : Nie chcemy tolerować żadnego tabu ["Jude"]. Rozm. przepr. Błażej Filanowski s. 157-166; Krzymianowski G.: Z dziejów manufaktury Macieja Werka ["Hedone"] s. 167-172; Strąkowski Marek : Zimne granie ["Wieże Fabryk"] s. 173-179; Z Jackiem Bieleńskim, liderem Plastic Bag rozmawia Mateusz Sidor s. 180-184; Kieruzel M.: Nadzieja polskiego rocka ["L.Stadt"] s. 185-189; Stępniak M.: Raper Ziemi obiecanej ["O.S.T.R."] s. 190-194; Wójcik Jacek Rupert : Łódzka alternatywa ["AfroPorno"] s. 195-198; Strąkowski M.: Awangarda rządzi s. 199-204236/251


Nr rekordu: 232947
Autor: Brodzka Justyna
Tytuł: Siedem pokoleń w Łodzi. Pańscy, Brodzcy i Rimlerowie
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.131-141

237/251


Nr rekordu: 233189
Autor: Waingertner Przemysław
Tytuł: Wojewodowie łódzcy. (Cz. 3.)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.93-105

Treść: Pierwszy po wojnie. Jan Dąb-Kocioł [1892-1976] s. 93-96; Wojewoda... zza lady. Piotr Szymanek [1895-1975] s. 96-99; Fachowiec od Ziem Odzyskanych. Franciszek Grochalski [1912-1967] s. 100-102; "Ziemia dla wszystkich". Juliusz Horodecki [1907-1969] s. 102-105
Cz. 1. Tamże. 2010 [nr] 3238/251


Nr rekordu: 233526
Autor: Romanowski Gustaw
Tytuł: Odszedł malarz
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.210-213

Kazimierz Kędzia (1922-2011)239/251


Nr rekordu: 233560
Autor: Łękawa Iwona
Tytuł: Marysi, con amore
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.206-209

Maria Kornatowska (1935-2011)240/251


Nr rekordu: 233582
Autor: Wiśniewski Waldemar
Tytuł: Dziennikarz uczciwej drogi. Marian Krygier (1952-2011)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.279-280

241/251


Nr rekordu: 233685
Tytuł: Jan Mędrzak we wspomnieniach 1922-1996 . Na pewno ludzie są niepowtarzalni
Red./oprac.: Oprac. pod red. Stefana Izdebskiego i Anny Kubisztal
Miejsce wydania: Łódź
Wydawca: Archidiec. Wydaw. Łódzkie
Rok: 2011
Szczegóły: ss.181, il

Z treści: Życiorys Jana Mędrzaka s. 7-9; Kalendarium życia i działalności Jana Mędrzaka s. 10-11; Leszczyński Stanisław : Przeżycia wojenne i obozowe Janka w relacji przyjaciela Stanisława Leszczyńskiego s. 12-20; Mędrzak J.: Opowieść o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Gusen, filii Mauthausen, napisana przez Jana Mędrzaka nr więzienny 31785 s. 20-24; Mędrzak J.: List napisany do najbliższej rodziny Jana Mędrzaka po wyzwoleniu obozu s. 25-26; Mędrzak J.: "Mój udział w wojnie 1939-1945". Szczegóły dotyczące drukowania pism podziemnych s. 27; Leszczyński S.: Miał moralne zasady s. 28-33; Świerczek Stanisław : Są uosobieniem szczęśliwego małżeństwa. Fragmenty listów ks. Stanisława Świerczka do ks. Lucjana Jaroszki, dotyczące małżeństwa i życia rodzinnego Janka Mędrzaka s. 33-35; Stanisławska Halina : Człowiek jest tyle wart, ile ma w sobie dobra s. 35-47; Gerstenkorn Zofia , Gerstenkorn Tadeusz : Janek był bardzo rodzinny s. 47-49; Izdebski S.: Bo ja mam troje dzieci... s. 50; Mędrzak J.: Witam ze łzami wzruszenia... s. 50-51; Mędrzak J.: Popłakałem się jak dziecko z radości... s. 51-52; Wspomnienia synów i wnuczek s. 52-72; Wspomnienia przyjaciół i znajomych s. 73-107; Pożegnanie Jana Mędrzaka s. 150-162


Recenzje: Rec.: Romanowski Gustaw - Opowieść o dobrym człowieku, Kronika M. Łodzi : 2011 [dr.:] nr 4 s. 145-148

242/251


Nr rekordu: 233738
Autor: Golicka-Jabłońska Małgorzata
Tytuł: Pierwsza dama polskiej biologii. Maria Olszewska (1929-2011)
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.227-230

243/251


Nr rekordu: 233754
Autor: Waingertner Przemysław
Tytuł: Związkowiec, samorządowiec, polityk. 15 lat temu zginął Grzegorz Palka [1950-1996]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.197-200

244/251


Nr rekordu: 235463
Autor: Kobus Helena
Tytuł: W kręgu czwartej kultury. Rosjanie w łódzkich urzędach
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.73-83

245/251


Nr rekordu: 235745
Autor: Trębacz Michał
Tytuł: Z dziejów żydowskiej edukacji w Łodzi. Izrael Lichtenstein - nauczyciel, pedagog, bundysta [1883-1933]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.61-69

Lata 1911-1917246/251


Nr rekordu: 236807
Autor: Kulesza Witold
Tytuł: Zgierska tragedia. Sprawa Józefa Mierzyńskiego
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.121-128

Zabicie dwóch gestapowców 6 III 1942 r247/251


Nr rekordu: 237114
Autor: Matuszak Grzegorz
Tytuł: Kot w worku, czyli 70 na 70
Miejsce wydania: Łódź
Wydawca: Wydaw. "Ereni" Błonie
Rok: 2011
Szczegóły: ss.260, nlb. 3, il

Wspomnienia autora (ur. 1941) o łódzkim środowisku ludzi kultury w okresie PRL i III RP


Recenzje: Rec.: Romanowski Gustaw - Opowieści bibliofila, Kronika M. Łodzi : 2011 [dr.:] nr 2 s. 253-256

248/251


Nr rekordu: 237223
Autor: Wiśniewski Józef Henryk
Tytuł: Postawiłem na literaturę
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.231-237

Wspomnienia po 1945 r249/251


Nr rekordu: 237545
Autor: Lesiakowski Krzysztof
Tytuł: Pożar w łódzkiej katedrze. Bezskuteczne szukanie winnych
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.103-112

Rok 1971250/251


Nr rekordu: 237781
Autor: Spodenkiewicz Paweł
Tytuł: "Szpiedzy" na Piotrkowskiej. Sprawa Eugeniusza Zejdy i Gustawa Meyera
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.129-138

Dot. oskarżenia o działalność szpiegowską, l. 1950-1951251/251


Nr rekordu: 237785
Tytuł: Stan wojenny ]
Czasopismo: Kronika M. Łodzi
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.9-58

Treść: Niesiołowski Stefan : Mój stan wojenny. Poznałem wspaniałych ludzi s. 9-14; Romanowski Gustaw : Prawo do bezprawia. Weryfikacja dziennikarzy s. 15-26; Orman Kamila : Kobieca Solidarność. Losy internowanych w stanie wojennym łodzianek s. 27-38; Gawlik Halina : Pozostał pomnik. Od pacyfikacji do Instytutu Europejskiego s. 39-58