Informacja o zawartości bazy Bibliografii Historii Polskiej

 

Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Poprawiono wychwycone usterki. Kolejne tomy bibliografii opracowali:

  • za lata 1980-1982 Stanisław Głuszek, Anna Malcówna, Irena Perzanowska;
  • za rok 1983 Stanisław Głuszek, Anna Malcówna, Irena Perzanowska, Waldemar Bukowski;
  • za rok 1984 Waldemar Bukowski, Stanisław Głuszek, Anna Malcówna;
  • za lata 1985-1990 Waldemar Bukowski, Stanisław Głuszek, Zbigniew Solak;
  • za rok 1991 Wojciech Frazik, Stefan Gąsiorowski, Stanisław Głuszek, Zbigniew Solak;
  • za lata 1992-1998 Wojciech Frazik, Stefan Gąsiorowski, Anna Gruca, Zbigniew Solak;
  • za lata 1999-2002 Stefan Gąsiorowski, Anna Gruca, Stanisław Jędryka, Jacek Andrzej Kabata, Zbigniew Solak.

Od tomu za rok 2003 zespół autorski stanowią: Stefan Gąsiorowski, Paweł Gołdyn, Anna Gruca, Stanisław Jędryka, Jacek Andrzej Kabata.

Redaktorem naukowym tomów za lata 1980-1997 był Wiesław Bieńkowski, od tomu za rok 1998 redaktorem naukowym Bibliografii jest Anna Gruca.

W zbieraniu opisów współpracowali: Anna Pycowa, Zofia Steczowicz-Sajdera, Halina Adamczyk, Wojciech Frazik, Eugeniusz Madej, Andrzej Nowak, Jadwiga Krüger, Stanisław Głuszek, Katarzyna Frazikowa, Patrycja Gąsiorowska, Jacek Andrzej Kabata, Zbigniew Solak, Mariusz Ryńca.

Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1980 – 2016

Ewentualne uwagi odnośnie funkcjonowania bazy prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl